Перейти до основного вмісту

3. Інтерпретатор (Interpreter)

Призначення

Для деякої мови шаблон описує його граматику за допомогою термінів «Термінальний символ» та «Нетермінальний символ», а також описує інтерпретатор речень, створених за допомогою даної мови.

Приклади

Інтерпретатор бінарної (двійкової) логіки, у якому кожен тип логічної операції визначено у своєму власному класі.

Діаграма UML

 UML

Код

Ви можете знайти цей код на GitHub

AbstractExp.php
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Behavioral\Interpreter;

abstract class AbstractExp
{
abstract public function interpret(Context $context): bool;
}
Context.php
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Behavioral\Interpreter;

use Exception;

class Context
{
private array $poolVariable;

public function lookUp(string $name): bool
{
if (!key_exists($name, $this->poolVariable)) {
throw new Exception("no exist variable: $name");
}

return $this->poolVariable[$name];
}

public function assign(VariableExp $variable, bool $val)
{
$this->poolVariable[$variable->getName()] = $val;
}
}
VariableExp.php
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Behavioral\Interpreter;

/**
* This TerminalExpression
*/
class VariableExp extends AbstractExp
{
public function __construct(private string $name)
{
}

public function interpret(Context $context): bool
{
return $context->lookUp($this->name);
}

public function getName(): string
{
return $this->name;
}
}
AndExp.php
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Behavioral\Interpreter;

/**
* This NoTerminalExpression
*/
class AndExp extends AbstractExp
{
public function __construct(private AbstractExp $first, private AbstractExp $second)
{
}

public function interpret(Context $context): bool
{
return $this->first->interpret($context) && $this->second->interpret($context);
}
}
OrExp.php
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Behavioral\Interpreter;

/**
* This NoTerminalExpression
*/
class OrExp extends AbstractExp
{
public function __construct(private AbstractExp $first, private AbstractExp $second)
{
}

public function interpret(Context $context): bool
{
return $this->first->interpret($context) || $this->second->interpret($context);
}
}

Тест

Tests/InterpreterTest.php
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Behavioral\Interpreter\Tests;

use DesignPatterns\Behavioral\Interpreter\AndExp;
use DesignPatterns\Behavioral\Interpreter\Context;
use DesignPatterns\Behavioral\Interpreter\OrExp;
use DesignPatterns\Behavioral\Interpreter\VariableExp;
use PHPUnit\Framework\TestCase;

class InterpreterTest extends TestCase
{
private Context $context;
private VariableExp $a;
private VariableExp $b;
private VariableExp $c;

public function setUp(): void
{
$this->context = new Context();
$this->a = new VariableExp('A');
$this->b = new VariableExp('B');
$this->c = new VariableExp('C');
}

public function testOr()
{
$this->context->assign($this->a, false);
$this->context->assign($this->b, false);
$this->context->assign($this->c, true);

// A ∨ B
$exp1 = new OrExp($this->a, $this->b);
$result1 = $exp1->interpret($this->context);

$this->assertFalse($result1, 'A ∨ B must false');

// $exp1 ∨ C
$exp2 = new OrExp($exp1, $this->c);
$result2 = $exp2->interpret($this->context);

$this->assertTrue($result2, '(A ∨ B) ∨ C must true');
}

public function testAnd()
{
$this->context->assign($this->a, true);
$this->context->assign($this->b, true);
$this->context->assign($this->c, false);

// A ∧ B
$exp1 = new AndExp($this->a, $this->b);
$result1 = $exp1->interpret($this->context);

$this->assertTrue($result1, 'A ∧ B must true');

// $exp1 ∧ C
$exp2 = new AndExp($exp1, $this->c);
$result2 = $exp2->interpret($this->context);

$this->assertFalse($result2, '(A ∧ B) ∧ C must false');
}
}