Перейти до основного вмісту

9. Специфікація (Specification)

Призначення

Будує зрозумілий опис бізнес-правил, на відповідність яким можуть бути перевірені об'єкти. Композитний клас специфікації має один метод, званий isSatisfiedBy, який повертає true або false в залежно від того, чи задовольняє даний об’єкт специфікації.

Приклади

RulerZ

Діаграма UML

 UML

Код

Ви можете знайти цей код на GitHub

Item.php
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Behavioral\Specification;

class Item
{
public function __construct(private float $price)
{
}

public function getPrice(): float
{
return $this->price;
}
}
Specification.php
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Behavioral\Specification;

interface Specification
{
public function isSatisfiedBy(Item $item): bool;
}
OrSpecification.php
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Behavioral\Specification;

class OrSpecification implements Specification
{
/**
* @var Specification[]
*/
private array $specifications;

/**
* @param Specification[] $specifications
*/
public function __construct(Specification ...$specifications)
{
$this->specifications = $specifications;
}

/*
* if at least one specification is true, return true, else return false
*/
public function isSatisfiedBy(Item $item): bool
{
foreach ($this->specifications as $specification) {
if ($specification->isSatisfiedBy($item)) {
return true;
}
}

return false;
}
}
PriceSpecification.php
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Behavioral\Specification;

class PriceSpecification implements Specification
{
public function __construct(private ?float $minPrice, private ?float $maxPrice)
{
}

public function isSatisfiedBy(Item $item): bool
{
if ($this->maxPrice !== null && $item->getPrice() > $this->maxPrice) {
return false;
}

if ($this->minPrice !== null && $item->getPrice() < $this->minPrice) {
return false;
}

return true;
}
}
AndSpecification.php
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Behavioral\Specification;

class AndSpecification implements Specification
{
/**
* @var Specification[]
*/
private array $specifications;

/**
* @param Specification[] $specifications
*/
public function __construct(Specification ...$specifications)
{
$this->specifications = $specifications;
}

/**
* if at least one specification is false, return false, else return true.
*/
public function isSatisfiedBy(Item $item): bool
{
foreach ($this->specifications as $specification) {
if (!$specification->isSatisfiedBy($item)) {
return false;
}
}

return true;
}
}
NotSpecification.php
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Behavioral\Specification;

class NotSpecification implements Specification
{
public function __construct(private Specification $specification)
{
}

public function isSatisfiedBy(Item $item): bool
{
return !$this->specification->isSatisfiedBy($item);
}
}

Тест

Tests/SpecificationTest.php
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Behavioral\Specification\Tests;

use DesignPatterns\Behavioral\Specification\Item;
use DesignPatterns\Behavioral\Specification\NotSpecification;
use DesignPatterns\Behavioral\Specification\OrSpecification;
use DesignPatterns\Behavioral\Specification\AndSpecification;
use DesignPatterns\Behavioral\Specification\PriceSpecification;
use PHPUnit\Framework\TestCase;

class SpecificationTest extends TestCase
{
public function testCanOr()
{
$spec1 = new PriceSpecification(50, 99);
$spec2 = new PriceSpecification(101, 200);

$orSpec = new OrSpecification($spec1, $spec2);

$this->assertFalse($orSpec->isSatisfiedBy(new Item(100)));
$this->assertTrue($orSpec->isSatisfiedBy(new Item(51)));
$this->assertTrue($orSpec->isSatisfiedBy(new Item(150)));
}

public function testCanAnd()
{
$spec1 = new PriceSpecification(50, 100);
$spec2 = new PriceSpecification(80, 200);

$andSpec = new AndSpecification($spec1, $spec2);

$this->assertFalse($andSpec->isSatisfiedBy(new Item(150)));
$this->assertFalse($andSpec->isSatisfiedBy(new Item(1)));
$this->assertFalse($andSpec->isSatisfiedBy(new Item(51)));
$this->assertTrue($andSpec->isSatisfiedBy(new Item(100)));
}

public function testCanNot()
{
$spec1 = new PriceSpecification(50, 100);
$notSpec = new NotSpecification($spec1);

$this->assertTrue($notSpec->isSatisfiedBy(new Item(150)));
$this->assertFalse($notSpec->isSatisfiedBy(new Item(50)));
}
}