Перейти до основного вмісту

Рекомендації щодо стандартів PHP

Відповідно до Положення про робочий процес PSR, кожен PSR має статус, оскільки над ним ведеться робота. Після того, як пропозиція пройде вступне голосування, вона буде внесена зі статусом "Чернетка". Якщо PSR не позначено як «Прийнятий», він може бути змінений. Чернетка може суттєво змінитися, але перегляд матиме лише незначні зміни.

Отже, слід знати такі статуси стандартів:
  • Pre-Draft
  • Draft
  • Review
  • Accepted
  • Erratas
  • Deprecated
  • Abandoned
  • Project Referendum
Список прийнятих стандартів:

PSR-1 Basic Coding Standard

PSR-3 Logger Interface

PSR-4 Autoloading Standard

PSR-6 Caching Interface

PSR-7 HTTP Message Interface

PSR-11 Container Interface

PSR-12 Extended Coding Style Guide

PSR-13 Hypermedia Links

PSR-14 Event Dispatcher

PSR-15 HTTP Handlers

PSR-16 Simple Cache

PSR-17 HTTP Factories

PSR-18 HTTP Client

PSR-20 Clock

Деякі пояснення до вимог:
Джерело

Рівень вимог стандартів відіграє ключову роль у технічних стандартах, бо визначає обов'язковість чи не обов'язковість (опціональність) реалізації певних особливостей/ атрибутів тощо, рекомендується чи не рекомендується (хоча не забороняється) реалізовувати, забороняється чи ні тощо. Для визначення рівня вимог стандартів сталою практикою є використання ключових слів та тлумачення модальних дієслів для позначення рівня вимог, відповідно до стандартів RFC, як визначено у RFC 2119.

Мова йде про такі ключові слова (словоформи) стандартів: "MUST", "MUST NOT", "REQUIRED", "SHALL", "SHALL NOT", "SHOULD", "SHOULD NOT", "RECOMMENDED", "MAY", "OPTIONAL". Надамо авторський переклад основного змісту RFC 2119: 1. MUST – Це слово, а також терміни REQUIRED і SHALL використовується для вимог, які є абсолютно необхідними в даній специфікації. 2. MUST NOT – Ця фраза або слова SHALL NOT означають абсолютну заборону в рамках специфікації. 3. SHOULD – Це слово, а також дієслово RECOMMENDED використовується для позначення вимог, від виконання яких можна відмовитися при наявності розумних причин. Однак у разі такої відмови слід пам'ятати про можливі проблеми в результаті відмови і приймати зважене рішення. 4. SHOULD NOT – Ця фраза і дієслово NOT RECOMMENDED використовуються стосовно особливостей або функцій, які допустимі й можуть бути корисними, але можуть викликати проблеми. При реалізації таких опцій слід враховувати можливість виникнення проблем і приймати зважене рішення. 5. MAY – Це слово, а також прикметник **OPTIONAL** позначають елементи, реалізація яких є необов'язковою. Одні розробники можуть включати такі опції у свою продукцію для розширення можливостей, а інші опускати з метою спрощення. Реалізація, що не включає ту або іншу опцію, повинна бути готова до роботи з реалізаціями, які використовують цю опцію (можливо спільна робота буде забезпечуватися коштом деякого зменшення функціональності). Ті хто включає опцію реалізації, повинні бути готовими (природно, без використання такої опції) до взаємодії з реалізаціями, що таку опцію не підтримують. 6. Рекомендації по використанню. Наведені в цьому документі визначення слід використовувати дуже обережно.

Як вважається, необхідно використовувати такі переклади зазначених ключових слів:
MUST, REQUIRED, SHALL – Необхідно, Обов'язково/ Вимагається/ Повинні
MUST NOT, SHALL NOT – Неприпустимо/ Забороняється,
SHOULD, RECOMMENDED - Рекомендується/ Слідує;
SHOULD NOT, NOT RECOMMENDED – Не рекомендується/ Не слідує;
MAY, OPTIONAL – Можливо/ Опціонально/ Не обов'язково/ Додатково.